Figurer og modeller

Oversigt over tre kulturbegreber

Fra kapitlet Kultur – som menneskers praksis s. 52

Hofstedes graf over kulturdimensioner

Fra kapitlet Interkulturel kommunikation s. 87

Øyvind Dahls illustration af en kommunikationsproces

Fra kapitlet Interkulturel kommunikation s. 93

Analysemodel for interkulturel kommunikation

Fra kapitlet En analysemodel for interkulturel kommunikation s. 100  

Bennetts model

Fra kapitlet Interkulturel kompetence s. 128

 

Globaliseringsproces 

Fra kapitlet Det nationale og det globale s. 144