Iben Jensens arbejdsmodel for interkulturel kompetence

Tilbage til indholdsoversigt for Interkulturel kompetence

 

Jensens arbejdsmodel for interkulturel kompetence

 

Som det fremgår af kapitel 10, er der mange forskellige definitioner af interkulturel kompetence.

 

Som afsæt for diskussion har jeg brugt denne model. Modellen er dels inspireret af de tidlige modeller for interkulturel kompetence, hvor man arbejder med det kognitive (viden), det affektive (emotionelle) og det handlende eller kommunikerende. Desuden trækker modellen på Michael Byrams arbejde, hvori han fx fremhæver, at man skal være i stand til at forkaste tidligere forestillinger. Sidst, men ikke mindst, er modellen inspireret af kritisk interkulturel kommunikationsforskning og postkolonial teori. Modellen er i stadig udvikling og vil løbende blive ændret: 

Illustration: Lene Lykke Lagermann

 

 

I arbejdet med modellen kan man fx diskutere:

 

1. Hvilke af disse elementer er vigtigst?

2. Kunne man slå nogle af elementerne sammen?

3. Er der andre elementer, der mangler?

4 Er der noget, der kan udelades?