Etnocentriske fremstillinger i skolebøger

Alle nationer fortæller deres egne historier fra bestemte positioner. Historiebøger er derfor med til at producere nationale fortællinger. Nedenfor ses et eksempel på en fortælling fra en dansk historiebog fra 2005. Fortællingen er et indlæg i en debat om imperialisme og er i bogen fremhævet i en gul tekstblok.

Tilbage til indholdsoversigt for Kulturteori

 

Hvordan beskrives slaver i danske skolebøger?

 

I en historiebog fra 2005 står følgende fremhævet:

Imperialismen – Den gode engelske imperialisme?

Det er slående, at mange af verdens fattigste lande i dag var ofre for den europæiske imperialisme. Men nogle mener, at der ikke er en enkel sammenhæng. Et nyere omdiskuteret synspunkt er, at den engelske imperialisme var en fordel for verden: Selvom englænderne begik mange forfærdelige handlinger som imperialister, så opvejer det gode det dårlige. Englænderne skabte et system for økonomisk vækst med deres lovgivning og regler. England var den første af stormagterne, der fra 1807 effektivt bekæmpede slavehandlen. De lærte ideer om demokrati og selvbestemmelse fra sig til de områder og folk, hvor de slog sig ned. Og hvad ville der være sket, hvis det ikke var englænderne med deres ideer om økonomisk og politisk frihed, der havde fået kontrol med en fjerdedel af verden?” (Grubb, Helles og Thomsen 2005: 140).

 

Fra et fagligt perspektiv er det bemærkelsesværdigt, at ’den gode engelske imperialisme’ står uimodsagt. Der leveres ikke materiale i historiebogen til at underbygge en anden vinkel. Fx kunne man pege på den åreladning af ideer og kræfter, der ligger, når der skabes krig mellem folk.

 

 

Maleriet af slavinden Neky, som holder den danske admiral Hans Birchs datter Marie, findes på Nationalmuseet.

 

 

Dansk slavehandel

 

En fordybelse i denne problemstilling kunne gøres på følgende måde:

Fremskaf en eller flere historiebøger fra Danmark, og læs afsnittet om Danmark og slavehandlen:

 

a) I hvilken grad findes der beskrivelser af mennesker, der handler (er aktører) i historien?

b) Findes der nogen beskrivelser af slaver?

c) Er der beskrivelser af mennesker/afrikanere?

d) Beskrives der nogen form for grusomhed mod mennesker?

e) Hvordan kunne man have fremstillet slavehandlen anderledes?

f) Hvad betyder denne historieskrivning for europæiske forestillinger om ’de andre’?

 

 

 

Inspirationsliste: Danmark som slavehandelsnation 

 

 

Bøger

Danmark og kolonierne (2017)

Thorkilds Hansens romaner om Danmarks kolonitid

 

Video, podcast og websites

Anna Neyes miniserie fra Danmarks Radio: Kald mig bare brun.

I første episode undersøger Anna Neye Danmarks forhold til slaver i Vestindien.

https://www.youtube.com/watch?v=oig51UYRj6g

 

Jeanette Ehlers er en internationalt meget anerkendt dansk kunstner, som i mange år har arbejdet med kunstneriske udtryk i forbindelse med slavegjorte mennesker.

På hendes hjemmeside finder man korte omtaler eller uddrag af hendes forskellige kunstværker. Se fx uddrag af hendes videokunst:

How Do You Talk About Threehundred Years in Four Minutes|2014|4 min.

http://www.jeannetteehlers.dk/m4v/video22.htm

 

Eller hendes barske kunstværk Whip is Good|2014|6 min., en performance, hvor hun pisker på et hvidt lærred eller inviterer publikum til at være den, der bruger pisken.

http://www.jeannetteehlers.dk/m4v/video21.htm

 

Der er produceret en video om Victor Cornelins, søn af slaver, der i 1905 kom til Danmark fra Vestindien. Videoen er fra en udstilling om Victor Cornelins i forbindelse med Nakskov Kulturfestiaval i 2017:

 

©Nakskov Web TV: https://www.youtube.com/watch?v=bnjeWKE1B6A&t=15s 

 

 

Alle disse input – fra folkeskolemateriale til Ehlers kunstværker – er bidrag til både nationale og internationale fortællinger om Danmarks fortid som slavehandelnation.

 

Spørgsmål, man kan stille til alle kilderne, er:

1. Hvad er det for billeder af slavehistorierne, man gerne vil give? Hvilke virkemidler bruger man?

2. Er det muligt at identificere sig med de mennesker, det handler om? Hører man om danskere, der stod på kajen og sorterede mennesker? Hører man om slavegjorte mennesker fortælle om deres liv i frihed?

3. Hvilken betydning har vores slavehistorier i Danmark, Norden, Europa og Afrika i dag? Afhænger betydningerne af, om man er minoritet eller majoritet?