Praksisteori: Holde-orden-i-børnehave-praksisTilbage til indholdsoversigt for Kulturteori

 

HOLDE-ORDEN-PRAKSIS I EN BØRNEHAVE

Praksisteori er en kulturteori, som kan være god at diskutere situationer i hverdagen ud fra. Genlæs evt. kapitlet om kultur som praksis, og diskuter eksemplet om at holde orden i børnehaven som praksis.

Illustration: Lene Lykke Lagermann

 

 

Hvordan kan man arbejde med praksisteori i hverdagen?

 

En far skal hente sit 4-årige barn. Han kan ikke finde barnets sko og beder en pædagog, som står og snakker med en mor, om at finde dem.

Pædagogen siger, at hun ikke har set skoene og taler videre med moren.

Faren bliver vred og siger, at skoene var dyre, og råber: ”Det er jeres arbejde.”

 

Hvis vi sætter denne lille episode ind i en praksisteoretisk ramme, kan man spørge om følgende:

 

1. Hvilken praktisk forståelse har parterne af det at holde orden?

 

2. Er der formelle regler for, hvem der har ansvaret for skoene – eller for at finde dem?

 

3. Hvad er det for uskrevne regler, der er på spil i situationen? Er problemet, at faren afbryder pædagogen – eller at pædagogen ikke svarer imødekommende, da faren henvender sig til hende?

 

4. Hvilken rolle spiller skoene i dette tilfælde? Kunne det også have været legetøj?

 

5. Hvad betyder relationerne mellem faren og pædagogen her? Hvad er det for en magtrelation, der udspiller sig?