Guide til feltarbejde

Ideen med denne template er at sætte refleksioner i gang vedrørende de første vigtige skridt i et feltarbejde.