Faglig artikel

Ideen med denne template er, at man får stillet nogle spørgsmål, som kan hjælpe i skriveprocessen af en artikel. Nogle vil kunne bruge templaten gennem hele artikelskrivningen, mens andre har glæde af kun at begynde i templaten og herefter flytte over til andre formater.