Observationsguide

Ideen med observationsguiden er, at man ved at skulle besvare spørgsmålene kan opnå en vis systematik, når man skal skrive alle de indtryk, man har fået. Observationerne kan herefter samles i en mappe, hvorefter man har et arkiv til sin undersøgelse.